SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI! fortapatriotica@gmail.com Ghișeul Consular Online: www.econsulat.ro

CERERE DE ADEZIUNE LA PLATFORMA CIVICĂ FORȚA PATRIOTICĂ

Nume*
Cu domiciliul / reședința în țara *
ID Skype
Prenume*
Telefon
ID Messenger
E-mail*
Reprezentant al grupului civic / asociației civice*
Solicit înscrierea grupului civic / asociației civice pe care o reprezint în Platforma Civică Forța Patriotică. Mă angajez să respect întocmai acest cod de conduită și regulamentele Platformei, să promovez obiectivele Platformei, să particip la ședințele Consiliului Decizional, să susțin activitățile Platformei, să respect normele de etica și conduită morală, să contribui la dezvoltarea proiectelor și inițiativelor civice, în beneficiul comun al tuturor membrilor Platformei și al cetățenilor României. Mă voi abține de la orice acțiune care dăunează prestigiului și intereselor Platformei și membrilor ei. Accept condul de conduită și regulamentul Platformei Civice Forța Patriotică*

Am citit și sunt de acord cu acest cod de conduită Forța Patriotică

Trimite cererea de adeziune